Brink, Andre P.
Die Blou Deur :
R 350     beskrywing

Brink, Andre P.
Die Blou Deur/The Blue Door :
R 250     beskrywing

Camus, Albert
Die Klip wat Groei :
R 100     beskrywing

Flaubert, Gustave
Die Legende van die Heilige Julianus, :
R 50     beskrywing

Gilfillan, J.M.
Die verhaal van `n vrou, `n leeu en `n hoenderhen :
R 65     beskrywing

Goosen, Jeanne
Wie is Jan Hoender? `n Novelle :
R 125     beskrywing

Hofmeyr, Steve
Vier briewe vir Jan Ellis :
R 150     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Mof en Sy Mense :
R 150     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Twee Novelles :
R 150     beskrywing

Louw, Anna M.
Die loop van die rivier :
R 125     beskrywing

Mikro
Die Porseleinkat. Sewe Skets-novelles :
R 150     beskrywing

Mikro
Die Wa-As. Vier novelles :
R 150     beskrywing

Schoeman, Karel
Veldslag. Twee novelles :
R 150     beskrywing

Stockenstrom, Wilma
Die Kremetartekspedisie :
R 150     beskrywing

Stockenstrom, Wilma
Die Kremetartekspedisie :
R 250     beskrywing

Supervielle, Jules
Die Os en die Esel van die Krip :
R 50     beskrywing

Venter, F.A.
Die ou man en die duif :
R 100     beskrywing

Vercors
Die Stilte van die See :
R 100     beskrywing

Viljoen, Alet
Uit die kwaads uit :
R 100     beskrywing