Bekker, Pirow
Definisies deur die bloed :
R 150     beskrywing

Bekker, Pirow
Eskarp :
R 150     beskrywing

Bekker, Pirow
Toekomstige betrekkinge :
R 150     beskrywing

Blum, Peter
Enklaves van die lig :
R 250     beskrywing

Blum, Peter
Enklaves van die lig :
R 150     beskrywing

Boerneef
Boerneef: Versamelde Poesie :
R 200     beskrywing

Boplaas, Carl
Bokveldse Binnevet :
R 200     beskrywing

Boplaas, Carl
Guitige goetjies en preutse praatjies :
R 150     beskrywing

Boplaas, Carl
Klopdisselboom :
R 200     beskrywing

Boplaas, Carl
Kraai douvoordag :
R 150     beskrywing

Bosman, F.C.L.
Pluksels (`n Ware stukkie Africana) :
R 500     beskrywing

Botes, D.P.M.
Wat is `n gewone man :
R 150     beskrywing

Bouwer, Stephan
Portrette, Private Dele en Kanttekeninge :
R 250     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Die Huis van die Dowe :
R 350     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Die ongedanste dans :
R 350     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Die Windvanger :
R 200     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Eklips. Die derde bundel van die ongedanste dans :
R 175     beskrywing

Breytenbach, Breyten
katalekte (artefakte vir die stadige gebruike van :
R 300     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Met ander woorde Vrugte van die droom van stilte :
R 100     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Voetskrif :
R 450     beskrywing

Breytenbach, Breyten
Ysterkoei-blues. Versamelde gedigte 1964 - 1975 :
R 350     beskrywing

Brink, Melt J.
Grappige storiese en ander versies, VI :
R 200     beskrywing

Celliers, Jan F.E.
Lliefdelewe. :
R 200     beskrywing

Cilliers, Rika
o.a. Debora :
R 100     beskrywing

Cilliers, Rika
Spirakel :
R 100     beskrywing

Cilliers, Rika
Vlier :
R 100     beskrywing

Cloete, T.T.
Angelliera :
R 200     beskrywing

Cloete, T.T.
Driepas :
R 250     beskrywing

Cussons, Sheila
Die heilige modder :
R 200     beskrywing

Cussons, Sheila
Die Skitterende Wond :
R 250     beskrywing

Cussons, Sheila
Die swart kombuis :
R 150     beskrywing

Cussons, Sheila
Verwikkelde Lyn :
R 100     beskrywing

De Lange, Johann
Akwarelle van die dors :
R 150     beskrywing

De Vos, Annesu
Gebed van `n Groen Perske :
R 75     beskrywing

De Vos, Annesu
Gebed van `n groen perske :
R 150     beskrywing

Du Plessis, Clinton V.
geloofsbelydenis van `n kluisenaar :
R 150     beskrywing

Du Plessis, Hans
Boegoe vannie liefde :
R 125     beskrywing

Du Plessis, Hans
Karos orie dyne. Nuwe Griekwapsalms :
R 100     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Ballade van Broer Blindeman :
R 150     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Ballades :
R 100     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Die Sanger, die Bose en die Lied :
R 100     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Die Vlammende Fez. Verse :
R 300     beskrywing

Du Plessis, I.D.
Kaapse Moppies :
R 250     beskrywing

Du Toit, Thomas
Africana Album :
R 250     beskrywing

Du Toit, Thomas
Africana Album :
R 250     beskrywing

Du Toit, W.J.
Ontboezemingen. Gedichten :
R 250     beskrywing

Eitemal
Phaeton en ander gedigte :
R 100     beskrywing

Eksteen, Louis
`n Fluit in die Riet :
R 100     beskrywing

Engelbrecht, Herman
Waaigras :
R 100     beskrywing

Esterhuizen, Louis
Op die oog af :
R 150     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Bestand :
R 350     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Die Helder Halfjaar :
R 75     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Die Stil Avontuur :
R 300     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Einder :
R 300     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Elisabeth Eybers. Gedigte 1962-1982 :
R 250     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Onderdak :
R 200     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Rymdwang :
R 350     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Verbruikersverse/Consumer's verse :
R 250     beskrywing

Eybers, Elisabeth
Winter-surplus :
R 150     beskrywing

Faure, L.H.F.A.
Gedichten :
R 350     beskrywing

Fouche, Abraham
Weeskinders van die Hemelgod. Boesmanverse :
R 250     beskrywing

Gilliland, Barnard
Veelhoek :
R 75     beskrywing

Haarhoff, T.J.
Tria Corda. Gedigte :
R 350     beskrywing

Hammond, E.W.S.
Doodsteek van `n diabeet :
R 150     beskrywing

Heese, Hester
Sonder jou :
R 100     beskrywing

Hugo, Daniel
Skeurkalender :
R 200     beskrywing

Human, Koos
Liggaamlose Taal. Gedigte oor die musiek :
R 200     beskrywing

Jonker, Ingrid
Ingrid Jonker Versamelde Werke :
R 1500     beskrywing

Knobel, Wilhelm
Twee Siklusse :
R 150     beskrywing

Krige, Uys
Ballade van die Groot Begeer :
R 350     beskrywing

Krige, Uys
Gedigte (1927 - 1940) :
R 150     beskrywing

Krige, Uys
Uys Krige. `n Keur uit sy gedigte :
R 175     beskrywing

Krige, Uys
Versamelde Gedigte :
R 300     beskrywing

Krog, Antjie
Beminde Antarktika :
R 350     beskrywing

Krog, Antjie
Dogter van Jefta :
R 100     beskrywing

Krog, Antjie
Eerste Gedigte :
R 150     beskrywing

Krog, Antjie
Januarie-suite :
R 100     beskrywing

Krog, Antjie
Jerusalemgangers :
R 300     beskrywing

Krog, Antjie
Lady Anne :
R 125     beskrywing

Krog, Antjie
Otters in Bronslaai :
R 200     beskrywing

Krog, Antjie
Siklus :
R 150     beskrywing

Langenhoven, C.J.
Die Pad van Suid-Afrika :
R 250     beskrywing

Laurie, Trienke
Skietspoel :
R 200     beskrywing

Leipoldt, C. Louis
Slampamperliedjies :
R 450     beskrywing

Louw, Emma
Venster in die stad :
R 75     beskrywing

Louw, N.P. van Wyk
Raka :
R 4500     beskrywing

Louw, W.E.G.
Naggesprek en ander gedigte :
R 150     beskrywing

Louw, W.E.G.
Terugtog :
R 100     beskrywing

Malherbe, Dr. D.F.
Karroo Blommetjies. Afrikaanse Gedigte :
R 400     beskrywing

Marais, Johan Lodewyk
Verweerde aardbol :
R 150     beskrywing

Marais, Johann Lodewyk
By die dinge :
R 250     beskrywing

Marais, Johann Lodewyk
Die somer is `n dag oud :
R 200     beskrywing

Marais, Johann Lodewyk
Palimpses :
R 150     beskrywing

Mocke, S. Ignatius
Gedigte :
R 250     beskrywing

Moorrees, A.
Zevenjaartjes. Gedichten :
R 350     beskrywing

Muller, Petra
Die aandag van jou oe :
R 250     beskrywing

Naude, J.H.
Eerste Verse :
R 450     beskrywing

Neethling, Peet
Die hemel het `n agterdeur :
R 100     beskrywing

Nienaber, C.J.M.
Die Braambos Brand :
R 200     beskrywing

Oliphant, Vincent
Bloed vloei in stilte :
R 50     beskrywing

Oliphant, Vincent
Die sagte vlees :
R 50     beskrywing

Opperman, D.J.
Die Galeie van Jorik :
R 1000     beskrywing

Opperman, D.J.
Dolosse :
R 135     beskrywing

Opperman, D.J.
Engel uit die klip. 1947-1950 :
R 100     beskrywing

Opperman, D.J.
Kinderkeur uit A.G. Visser :
R 75     beskrywing

Opperman, D.J.
Komas uit `n bamboesstok :
R 150     beskrywing

Opperman, D.J.
Kort reis na Carrara :
R 200     beskrywing

Opperman, D.J.
Kuns-Mis [1947 - 64] :
R 500     beskrywing

Opperman, D.J.
Lied van die land :
R 200     beskrywing

Opperman, D.J.
Negester oor Nineve :
R 350     beskrywing

Opperman, D.J.
Sonklong oor Afrika :
R 350     beskrywing

Opperman, D.J.
Versamelde Poesie :
R 500     beskrywing

Pheiffer, prof. R.H.
Afrikaanse Gedigte 1876 - 1906 :
R 500     beskrywing

Philander, P.J.
Ostrakon :
R 200     beskrywing

Philander, P.J.
Uurglas :
R 100     beskrywing

Philander, P.J.
Vuurklip :
R 100     beskrywing

Phillips, Fransi
My lied van die niet :
R 75     beskrywing

Pieterse, H.J.
Alruin :
R 250     beskrywing

Pieterse, H.J.
Die burg van hertog Bloubaard :
R 200     beskrywing

Plekker, Freda
Petisie van die loodsoldaat :
R 100     beskrywing

Pretorius, S.J.
Anamnese :
R 200     beskrywing

Pretorius, S.J.
Die Mummie en ander verse :
R 100     beskrywing

Pretorius, S.J.
Lemma :
R 200     beskrywing

Pretorius, S.J.
Smartlap :
R 150     beskrywing

Pretorius, Wessel
Maat van die Onbekende :
R 50     beskrywing

Prinsloo, Karel
Tussen grensligte :
R 100     beskrywing

Rall, Henk
Wit-Ryp :
R 100     beskrywing

Riekert, Donald W.
Heuning uit die swarthaak :
R 200     beskrywing

Rousseau, Ina
Grotwater :
R 75     beskrywing

Rousseau, Ina
Kwiksilwersirkel :
R 100     beskrywing

Rudolph, C.F.
Vangriem :
R 150     beskrywing

Scholtz, Merwe
A.G. Visser. Versamelde Gedigte :
R 350     beskrywing

Snyders, Peter
`n Ordinary mens :
R 100     beskrywing

Snyman, H.W.
Sestig blare in my hand :
R 150     beskrywing

Sols, Loit
Die Faraway Klanke vanne Hadeda :
R 400     beskrywing

Spies, Jan
Voetvolk. 1960 - 1970 :
R 150     beskrywing

Spies, Lina
Dagreis :
R 250     beskrywing

Spies, Lina
Digby Vergenoeg :
R 200     beskrywing

Spies, Lina
Oorstaanson :
R 150     beskrywing

Spies, Lina
Van sjofar tot sjalom :
R 200     beskrywing

Spies, Lina
Winterhawe :
R 250     beskrywing

Stenvert, Menno, en
Klawer :
R 100     beskrywing

Steyn, J.C.
Die grammatika van liefhe :
R 200     beskrywing

Stockenstrom, Wilma
Aan die Kaap geskryf :
R 200     beskrywing

Stockenstrom, Wilma
Monsterverse :
R 150     beskrywing

Totius
Trekkerswee :
R 150     beskrywing

Van den Heever, C.M.
Aardse Vlam :
R 200     beskrywing

Van den Heuvel, Martin
Nagelaten Gedichten :
R 250     beskrywing

Van der Merwe, Prevot
Boerejive :
R 200     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Anderkant Besit :
R 150     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Kanse op `n Wrak :
R 250     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Kleur van Donkerte. Verse 1942-1956 :
R 350     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Sportgedigte :
R 2000     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Tyd van verhuising :
R 100     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Verklaarde Nag :
R 150     beskrywing

Van Heerden, Ernst
Weerlose Uur :
R 150     beskrywing

Van Heerden, Etienne
Die laaste kreef :
R 125     beskrywing

Van Niekerk, Dolf
Karoosange :
R 200     beskrywing

Van Wyk, Johan
Bome gaan dood om jou :
R 100     beskrywing

Van Wyk, Johan
Bome gaan dood om jou :
R 100     beskrywing

Van Wyk, Johan
Heldedade kom nie dikwels voor nie :
R 100     beskrywing

Van Wyk, Johan
Oe in `n kas: aantekeninge van `n onbewuste :
R 75     beskrywing

Venter, De Waal
Pols :
R 75     beskrywing

Watermeyer, G.A
Die Republiek van Duisend Jaar :
R 650     beskrywing